Erb farnosti

Erb Rímskokatolíckej Farnosti sv. Štefana Uhorského
Tvrdošovce

Popis erbu
V červenom štíte na zlatej pažiti kľačiaci strieborný zlatovlasý a zlatobradý, zlatým opaskom prepásaný, v zlatom plášti odetý, sv. Štefan, držiaci v rukách striebornú podušku a na nej strieborno-zlatú korunu. Za ním na striebornom podstavci zlatá monštrancia. V horných rohoch je prevýšený dvoma striebornými,  zlatokrídlimi anjelmi so zlatými