Riaditeľke cirkevnej škôlky po 5. rokoch skončilo funkčné obdobie a preto Biskupstvo Nitra ako zraďovateľ MŠ sv. Štefana vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – riaditeľky. Záujemci sa môžu prihlásiť do 6. februára písomne na Biskupský úrad.