Erb Rímskokatolíckej Farnosti sv. Štefana Uhorského
Tvrdošovce

Popis erbu
V červenom štíte na zlatej pažiti kľačiaci strieborný zlatovlasý a zlatobradý, zlatým opaskom prepásaný, v zlatom plášti odetý, sv. Štefan, držiaci v rukách striebornú podušku a na nej strieborno-zlatú korunu. Za ním na striebornom podstavci zlatá monštrancia. V horných rohoch je prevýšený dvoma striebornými,  zlatokrídlimi anjelmi so zlatými vlasmi. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu
Erb Farnosti Tvrdošovce je odvodený z historickej pečate farnosti, ktorej pečatidlo je datované do roku 1821. Čierny kňazský klobúk s dvoma čiernymi strapcami na čiernych šnúrach náleží podľa pravidiel cirkevnej heraldiky farárovi a farnosti.

Autor heraldického návrhu a kresby:  doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

Erb schválil dňa 2/XI/2019 v Nitre
heraldický konzultor KBS
doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.