Tardoskedd Szent István király római katolikus plébánia címere

A címer kinézete

Vörös pajzson, arany gyepen egy ezüst aranyhajú és aranyszakállú, arany övvel körülkötve, arany köpenybe öltözve, térdelő Szent István, kezében egy ezüst párnát és rajta egy ezüst-arany koronát tart. Mögötte egy ezüst talapzaton aranyszínű monstrancia. A felső sarkakban két ezüst, aranyszárnyú, aranyhajú angyal emelkedik. A pajzs fölött lebeg, egy fekete pap kalap, mindkét oldalán egy-egy csomó rojtokkal, fekete zsinóron.

A címer elemeinek magyarázata

A Tardoskedd plébánia címere elemeinek magyarázata a plébánia történelmi pecsétjéből származik, amelynek eredete 1821-re nyúlik vissza. Az egyházi heraldika szabályai szerint a plébánoshoz és a plébániához egy fekete pap kalap két fekete rojttal, fekete zsinórokon tartozik.

A heraldikai terv és rajz szerzője: doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

A címert 2019. november 2-án hagyta jóvá
Nitra heraldic tanácsadója KBS
doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.