A PLÉBÁNIA HIVATAL CÍME

  • Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Tvrdošovce
    Námestie sv. Štefana 18
    941 10
    Tvrdošovce

TELEFON

  • 035/649 21 36

PLÉBÁNOS

  • Mgr. Viliam Michalovič